SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER Kelas 1 SEKOLAH DASAR

                                                            KOP SEKOLAH

SOAL BAHASA LAMPUNG KELAS 1 SEMESTER 2

                                    http://www.basirin.com/2019/03/ulangan-tengah-semester-bahasa-lampung.html

A.    Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) pada a, b atau c !


1.      Aksara Lampung ini                 Berbunyi  . . . .

a.       mana         b.        bapak       c.         papa


2.      Aksara           berbunyi….


                                                      DOWNLOAD DISINI

a.       Ka                b.        pa              c.         ga

3.      Bahasa Lampung ibu adalah . . . .

a.       Indui          b.        mamak    c.         bunda


4.      Aksara           berbunyi….

a.       Ka                b.        ra               c.         nga

5.      Bahasa Lampung kakak adalah….

a.       kakak         b.        puwaghi                  c.    abang

6.      Bahasa Lampung bibi  adalah….

a.       keminan   b.        kemaman               c.         amak

7.        Aksara “ Ba “ di bawah ini adalah ….

a.                            b.                           c.         

8.      Aksara ga di bawah ini adalah….

a.                            b.                           c.         

9.      Aksara “Rara” di bawah ini adalah….

a.                            b.                           c.         

10.  Aksara caca di bawah ini adalah….

a.                            b.                           c.         

 

B.     Isilah titik-titik berikut dengan benar dan tepat !

 

1.      Bahasa Lampung ibu adalah …

 


2.      Aksara         dibaca…

 

3.      Aksara Lampung gapa adalah …

 


4.      Aksara                    dibaca…

 

5.      Bahasa Lampung Kakak adalah…

 

No comments:

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel